โครงการอบรมธรรมเยาวชนตำบลพลา

เทศบาลตำบลพลา โรงเรียนวัดพลา วัดคลองทราย ร่วมจัดโครงการอบรมธรรมเยาวชน เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เยาวชนในพื้นที่ตำบลพลา      

Visitors: 1,837